Effektiv Energi AS er en gründerbedrift som ønsker å bringe fordelene med digitalisering, IoT (Tingenes Internett) og AI (Kunstig Intelligens) til eiere av vannbåren varme.

Bedriften har som mål å styrke varmebransjen i det grønne skiftet, gjennom å samarbeide med leverandører av nær- og fjernvarme, for å gjøre vannbåren varme mer konkurransedyktig.

”Hands on adaptiv regulering av vannbåren varme” (Hands on) er nå ute i markedet, og de to øvrige delene i bedriftens EE+ konsept (EE+), Digital Tvilling og Smart Termisk Nett, kommer senere. Samlet dekker EE+ hele verdikjeden for vannbåren varme.

Kontakter:Alexander Foss, a.foss@effektivenergi.no
Bjørn Naustvik, bjorn@effektivenergi.no
+47 22 21 78 10


En ordinære hjemmeside for Effektiv Energi vil bli lansert snart!Prosjektet “EE+ konseptet for energi- og kostnadseffektiv nær- og fjernvarme” der Effektiv Energi har samarbeidet med fjernvarmebedriften Eidsiva Bioenergi AS, er avsluttet i september 2019.

Prosjektet har mottatt støtte fra Enova under programmet “Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg”.


Her kan sluttrapporten med vedlegg lastes ned:

EE+ konseptet for energi- og kostnadseffektiv nær- og fjernvarme. Sluttrapport.

EE+ konseptet for energi- og kostnadseffektiv vannbåren nær- og fjernvarme

Prising av fjernvarme

Evalueringsrapport. Fjernvarme og energitjenester 2019.

Energisparekontrakt for varmeanlegg tilknyttet fjernvarme

Serviceavtale for varmeanlegg tilknyttet fjernvarme